Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programram 2007-2013

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program korábbi INTERREG III.A. (Magyarország) és Phare CBC (Románia) 2004 programok folytatásaként a 2007-2013 programozási időszakban kerül megvalósításra közös intézményrendszer és közös pénzügyi keretek alkalmazásával, a  két ország szomszédos határvonalán. Az út a magyar - román határmenti területek közös gazdasági és társadalmi integrációja előtt, 2007. december 21-én nyílt meg,  amikor az Európai Bizottság jóváhagyta a program megvalósítását szabályozó programdokumentumot. A hét éves időszakban határon átnyúló együttműködések fejlesztésére közel 248 millió euró részben közösségi (ERFA), részben nemzeti forrás áll rendelkezésre.

Az együttműködési program átfogó stratégiai célja:
Közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve. Pályázatokat a program két prioritási tengelyének keretén belül megszabott alapvető beavatkozási területeken lehet benyújtani, amelyek együttesen a program átfogó céljának a megvalósulását segítik elő. A 2 prioritás: az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása valamint a társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben. A támogatásra jogosult határmenti terület Magyarország délkeleti és keleti, illetve Románia északnyugati és nyugati területeit foglalja magában. Négy-négy egymással szomszédos magyarországi, illetve romániai megyéből áll. Földrajzilag a terület a Kárpátok hegység és a Kárpát-medence részét képezi; magyar oldalon a teljes terület a magyar Alföld része, míg a román terület több részbl tevődik össze: a Nyugati Román Alföld, a Nyugati-hegység, illetve a Nyugati-Kárpátok (Muntii Apuseni) kisebb része is ide tartozik.

A pályázóknak partnerségben kell együttműködniük a határon átnyúló partner szervezetekkel. A projekt megvalósításban Projekt Partnerként kötelezően kell részt vennie legalább egy magyar és egy román szervezetnek a jogosult programterületről. A program keretében csak olyan jogi személyiséggel rendelkező, köz- vagy magánjog által meghatározott non-profit szervezetek pályázhatnak, amelyek közcélú tevékenységet folytatnak.

A Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) finanszírozza, amelyet a Programban résztvevő két tagállam (Magyarország és Románia) nemzeti társfinanszírozással egészít ki. Ennek köszönhetően igen kedvező – 95, illetve 98 százalékos - támogatási arány mellett valósíthatóak meg a projektek. Ezáltal a magyarországi partnerekre 5%, a romániai partnerekre pedig 2% önerő hárul.

HURO/0901/063/2.5.1- Maros Cup „Table tennis cup between cross- border teams”

Projekt kezdete: 2011. 06. 01.
Projekt zárása: 2012. 05. 31.
Vezető partner: Associatia Club Sportiv Dumbravita
Partner 1: Szegedi Asztalitenisz Club
Partner 2: Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület
Partner 3: Makói Spartacus Vasas Sportegyesület
A projekt összköltsége: 63 723 EUR
ERFA támogatás: 54 164, 55 EUR

A projekt célja, hogy a határ menti térségek között partnerségeket hozzon létre, erősítse a szociális és kulturális összetartozást mind egyéni, mind közösségi szinten, valamint az rendezvények sok résztvevőt mozgósítsanak. A pályázat tevékenységeként olyan sportesemények kerülnek a kluboknál megrendezésre, melyeken olyan tapasztalatokra tehetnek szert a sportolók, amelyek sokat segíthetnek a későbbiekben a jobb nemzeti és nemzetközi eredmények elérésében. Ezeken a programokon kívül eszközök beszerzésére is sor kerül, melyek szükségesek ahhoz, hogy minél eredményesebben fel tudjanak a játékosok készülni a versenyekre.

Eddigi események:

  • Szeptemberben került sor a nyitó rendezvényre Újszentesen
  • Októberben a Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület szervezett egyéni versenyt
  • Januárban Újszentes tart egy közös képzési napot minden klubnak.

Februárban és márciusban szintén Újszentesen kerül megszervezésre két verseny. A záró rendezvényt a Szegedi Asztalitenisz Club rendezi majd meg.